#4 Om Rami-rättegången och media

Detta fjärde veckoliga avsnittet av Rami och Felderers samtal sammanfattas väl av följande citat:

”Om man inte får diskutera och ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum, då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären.”

  • Jan Hjärpe:professor, teolog, Islamolog vid Lunds universitet, under hans vittnesmål i rättegången mot Radio Islam.